Rİskdən
Əmİnlİyə!

Haqqımızda

2003-cü ildən

Biz, Azərbaycan, Qafqaz və Xəzər Dənizi ərazilərində bütün növ
sığorta və təkrar sığorta üzrə broker xidmətlərini təklif edirik

Fəalİyyətİmİz

Energetİka

 • Operatorun Əlavə Xərcləri
 • Təkrarqazma Xərcləri
 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Məsuliyyət
 • Fiziki Zərər
 • İnşaat Riskləri

Dənİz

 • Gəmi Gövdəsi və Avadanlığı
 • Gəmi Sahiblərinin Məsuliyyəti
 • Port Riskləri
 • Dəniz Karqosu və Logistika
 • Stok Daşınması
 • Gəmiqayırma üzrə Bütün Risklər

Əmlak

 • Yanğın və Digər Risklər
 • Təbii Fəlakətlər
 • Oğurluq

İşİn Dayanması

 • Mənfəət İtkisi
 • Işin Dayanması Üzrə Genişləndirilmiş Təminat

Tİbbİ

 • Təcili Tibbi Yardım
 • Ambulator Xidmətlər
 • Hospitalizasiya

Avtonəqlİyyat

 • Yol Hərəkət Qəzaları
 • KASKO
 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Məsuliyyət
 • Fərdi Qəza

Ümumİ Məsulİyyət

 • Ümumi Məsuliyyət
 • Məhsul Üzrə Məsuliyyət
 • İcarəçilərin Məsuliyyəti

İşəgötürənİn Məsulİyyətİ

 • Bədən Xəsarəti
 • Əlillik
 • Ölüm

Peşə Məsulİyyətİ

 • Səhvlər və Səhlənkarlıq
 • Laqeydlik
 • Tibbi Səhv
 • Qüsurlu Quraşdırma

Fərdİ Qəza

 • Bədən Xəsarəti
 • Əlillik
 • Ölüm

Yük

 • Fiziki Zərər və Xəsarət
 • Ekspeditorun Hüquqi Məsuliyyəti

Podratçıların Bütün Rİsklərİ İnşaat Montaj Rİsklərİ

 • Əmlak İtkisi
 • Cihaz və Avadanlıq
 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Məsuliyyət

Dəzgah Sınması

 • Təsadüfi Ziyan
 • Qismən və ya Tam İtki

Avİasİya

 • Hava Nəqliyyat Vasitəsinin Gövdəsi və Məsuliyyəti
 • Sərnişin Məsuliyyəti
 • Uçuş Zamanı Təminat

Kosmos

 • Göndərilməyə Hazırlıq və Göndərilmə
 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Məsuliyyət
 • Orbit Daxili Əməliyyatlar

Maliyyə İnstitutlarının Fəaliyyəti

 • İşcilərin Qeyri Loyallığı
 • Fırıldaqçılıq
 • Saxtakarlıq
 • Kiber Məsuliyyət
 • Komputer Cinayətləri

Dİrektor/Menecer Məsulİyyətİ

 • Yalnış Fəaliyyətlər
 • Səhvlər və Boşluqlar
 • Laqeydlik və Vəzifə Öhdəliyinin Pozulması

Səyahət

 • Tibbi Xərclər
 • Repatriasiya
 • Baqaj/Sənədlərin İtkisi
 • Uçuşun Təxirə Salınması

Elektron Avadanlıq

 • Əmlak İtkisi
 • Təbii Fəlakətlər
 • Xarici Məlumat Bazası

Həyat

 • Həyatın Müddətli Sığortası
 • Həyatın Yaşam Sığortası
 • Əlillik
 • Sağalmaz Xəstəliklər

Energetİka

 • Operatorun Əlavə Xərcləri
 • Təkrarqazma Xərcləri
 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Məsuliyyət
 • Fiziki Zərər
 • İnşaat Riskləri

Dənİz

 • Gəmi Gövdəsi və Avadanlığı
 • Gəmi Sahiblərinin Məsuliyyəti
 • Port Riskləri
 • Dəniz Karqosu və Logistika
 • Stok Daşınması
 • Gəmiqayırma üzrə Bütün Risklər

Əmlak

 • Yanğın və Digər Risklər
 • Təbii Fəlakətlər
 • Oğurluq

İşİn Dayanması

 • Mənfəət İtkisi
 • Işin Dayanması Üzrə Genişləndirilmiş Təminat

Tİbbİ

 • Təcili Tibbi Yardım
 • Ambulator Xidmətlər
 • Hospitalizasiya

Avtonəqlİyyat

 • Yol Hərəkət Qəzaları
 • KASKO
 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Məsuliyyət
 • Fərdi Qəza

Ümumİ Məsulİyyət

 • Ümumi Məsuliyyət
 • Məhsul Üzrə Məsuliyyət
 • İcarəçilərin Məsuliyyəti

İşəgötürənİn Məsulİyyətİ

 • Bədən Xəsarəti
 • Əlillik
 • Ölüm

Peşə Məsulİyyətİ

 • Səhvlər və Səhlənkarlıq
 • Laqeydlik
 • Tibbi Səhv
 • Qüsurlu Quraşdırma

Fərdİ Qəza

 • Bədən Xəsarəti
 • Əlillik
 • Ölüm

Yük

 • Fiziki Zərər və Xəsarət
 • Ekspeditorun Hüquqi Məsuliyyəti

Podratçıların Bütün Rİsklərİ İnşaat Montaj Rİsklərİ

 • Əmlak İtkisi
 • Cihaz və Avadanlıq
 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Məsuliyyət

Dəzgah Sınması

 • Təsadüfi Ziyan
 • Qismən və ya Tam İtki

Avİasİya

 • Hava Nəqliyyat Vasitəsinin Gövdəsi və Məsuliyyəti
 • Sərnişin Məsuliyyəti
 • Uçuş Zamanı Təminat

Kosmos

 • Göndərilməyə Hazırlıq və Göndərilmə
 • Üçüncü Şəxslər Qarşısında Məsuliyyət
 • Orbit Daxili Əməliyyatlar

Maliyyə İnstitutlarının Fəaliyyəti

 • İşcilərin Qeyri Loyallığı
 • Fırıldaqçılıq
 • Saxtakarlıq
 • Kiber Məsuliyyət
 • Komputer Cinayətləri

Dİrektor/Menecer Məsulİyyətİ

 • Yalnış Fəaliyyətlər
 • Səhvlər və Boşluqlar
 • Laqeydlik və Vəzifə Öhdəliyinin Pozulması

Səyahət

 • Tibbi Xərclər
 • Repatriasiya
 • Baqaj/Sənədlərin İtkisi
 • Uçuşun Təxirə Salınması

Elektron Avadanlıq

 • Əmlak İtkisi
 • Təbii Fəlakətlər
 • Xarici Məlumat Bazası

Həyat

 • Həyatın Müddətli Sığortası
 • Həyatın Yaşam Sığortası
 • Əlillik
 • Sağalmaz Xəstəliklər

Komandamız

image

Baş Dİrektor

image

Bİznes İnkİşafı üzrə
Menecer

image
image

Malİyyə

image
image

Dənİz &
Energetİka

image
image

Əmlak və
Məsulİyyət

image
image

Fərdİ
Bİznes

image
image

İnzİbatİ
İşlər

image

Rİskdən Əmİnlİyə!

Peşə Məsuliyyətinin Sığortası 5.000.000 ABŞ Dolları

Vakansİyalar

Əlaqə

Zaman Sığorta və Təkrar Sığorta üzrə Broker

Lisenziya #000019
Chirag Plaza,Tbilisi Prospekti 49/C. Bakı, Azərbaycan AZ1065
image